Najczęstsze zastosowania tej metody jest w przypadkach występowania wielu różnych usterek na całej długości sieci kanalizacyjnej np.: wrastające korzenie, nieszczelne połączenia rur, pęknięcia poprzeczne i podłużne itp. Nieszczelna kanalizacja jest w głównej mierze przyczyną zapadania się gruntu, a w konsekwencji uszkodzeń jezdni, chodników, itd.

Naprawa liniowa „długim rekawem” polega na wprowadzeniu do istniejącej rury rękawa od kilku do kilkudziesięciu mb wykonanego ze specjalnej tkaniny filcowej nasączonej termoutwardzalną żywica epoksydową. Po wprowadzeniu i utwardzeniu rękawa uzyskujemy nową rurę w istniejącej rurze. Wykonujemy tą metodą naprawy na odcinkach od studni do studni lub od studni do miejsca uszkodzenia kanału w średnicach od DN150 do DN 300.

Zalety dla Państwa:

  • brak odkopywania, brak zabezpieczania ścian oraz podłoża
  • brak hałasu budowlanego
  • brak emisji kurzu
  • niewielkie wymagania miejscowe
  • minimalne utrudnienia dla mieszkańców, przechodniów oraz przedsiębiorstw
  • niewielki nakład materiałowy jak również wysoka żywotność zmodernizowanych przewodów
Kontakt: ul. Sikorskiego 71, 32-540 Trzebinia   |   tel. (32) 612 12 36   |   E-mail:     -   Skontaktuj się z nami

Copyright © On-Service. Wszelkie prawa zastrzeżone