Posiadamy odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem producenta do wykonywania renowacji i zabezpieczeń powierzchni betonowych, żelbetowych i ceramicznych narażonych na niszczące działanie środowiska agresywnego i UV, jak również do wykonywania napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych.

 

Metody renowacji

  • ręczne nałożenie odpowiedniej warstwy materiału mineralnego
  • mechaniczne natryskiwanie materiału mineralnego
 
 

Szkody podlegające renowacji:

  • pęknięcia poprzeczne oraz podłużne
  • naprawa brakujących fragmentów rur w połączeniach od DN 800
  • nieszczelne połączenia rur
  • uszczelnienie studni, zbiorników, itd.
  • naprawa uszkodzonych i skorodowanych kinet oraz wewnętrznych ścian studni, zbiorników, itd. wraz z reprofilacją
  • zabezpieczenie powierzchni betonowych przed karbonizacją i siarkowodorem
 

 

Infrastruktura kanalizacyjna związana z przepływem i gromadzeniem ścieków

Otrzymany certyfikat od producenta materiałów mineralnych dedykowanych do renowacji lub zabezpieczenia powierzchni betonowych przed agresywnym oddziaływaniem środowiska zwłaszcza siarkowodoru, jak i promieniowania UV umożliwiają skuteczną naprawę lub zabezpieczenie obiektów infrastruktury kanalizacyjnej podziemnej i naziemnej takich jak: studnie, zbiorniki, pompownie, oczyszczalnie ścieków, itd., jak również zbiorniki gromadzące wodę .

Kontakt: ul. Sikorskiego 71, 32-540 Trzebinia   |   tel. (32) 612 12 36   |   E-mail:     -   Skontaktuj się z nami

Copyright © On-Service. Wszelkie prawa zastrzeżone